Desde 1995, construyendo una sociedad diversa y antirracista

Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Desde 1995, construyendo una sociedad diversa y antirracista

Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

La ineficiencia de la Administración pone en peligro los puestos de trabajo de miles de trabajadoras y trabajadores del hogar – Administrazioaren eraginkortasunik ezak arriskuan jarri ditu milaka etxeko langileen lanpostuak

(ES-EUS) Notificación del Departamento de Empleo y Política social a las trabajadoras del hogar – Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren jakinarazpena etxeko langileei

La semana pasada miles de personas, sobre todo mujeres migrantes, que trabajan realizando tareas de cuidado a  personas dependientes, recibieron una carta del Gobierno Vasco informándoles sobre la apertura del plazo para la presentación de solicitudes de certificación profesional por experiencia laboral o vías no formales. – Joan den astean, milaka langilek, gehien bat emakume etorkin eta mendeko pertsonak zaintzen aritzen direnek, Eusko Jaurlaritzaren gutuna jaso zuten jakinaraziz epea ireki dela lan esperientziagatiko edo bide ez formaletatik lorturiko lanbide gaitasuna egiaztatzeko eskaera egiteko.

[wc_row]

[wc_column size=»one-half» position=»first»]

Entre los días 2 y 20 de octubre el IVAC (Instituto Vasco para el conocimiento de la Formación Profesional) abrió el plazo para que las personas trabajadoras que quieran obtener una certificación profesional por experiencia laboral presenten sus solicitudes de preinscripción. Esta convocatoria se realiza todos los años y está abierta a diferentes profesiones, entre las que se encuentran las relacionadas con los cuidados a personas dependientes tanto en domicilio como en instituciones. El Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco ha aprovechado la convocatoria de este año para hacer un llamamiento a todas las personas que están trabajando en el sector y carecen de titulación profesional para que presenten la solicitud de preinscripción.

Prórroga en el plazo de cualificación hasta 2022

Además de los documentos que acrediten su experiencia profesional, las personas interpeladas deben firmar otro que han denominado “certificado de compromiso” por el cual, quien solicite la certificación, se compromete a seguir presentándola en todas las convocatorias que se hagan hasta el año 2022, en el caso de aquellas solicitudes no admitidas. De esta manera, se les amplía la prórroga para adquirir la cualificación profesional hasta esa fecha. Inicialmente el plazo expira el 31 de diciembre de 2017. Dicha ampliación, depende del resultado de las conversaciones que el IMSERSO y las Comunidades Autónomas mantienen sobre el tema y sólo afectará a quienes entreguen la solicitud de certificación, dentro del plazo que expira el próximo viernes, día 20 de octubre.

En este tema se siguen haciendo las cosas tarde y mal

El plazo para la entrega de solicitudes se inició el 2 de octubre, pues bien, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco mandó las cartas el jueves día 5 y éstas empezaron a llegar a sus destinatarias a partir del lunes día 9, reduciendo a 8 días hábiles el tiempo de gestión de los certificados de empresa, con el puente de la festividad del 12 de octubre entre medias.

 • ¿A qué se puede achacar este retraso injustificado en la notificación de algo previsto con mucha antelación?
 • ¿Cómo van a conseguir en el plazo de unos pocos días los certificados de empresa que acreditan su experiencia laboral personas que, en muchos casos, han trabajado en varios empleos, en localidades diferentes y que tienen dos horas libres al día?
 • ¿Qué ocurrirá, cuando llegue el 31 de diciembre, con esa mayoría que no presentará la solicitud de certificación porque no se les ha dado la oportunidad de hacerlo?
 • ¿Qué ha hecho la Administración desde la última ampliación del plazo hace un par de años para facilitar la formación de las miles de trabajadoras que estaban reclamándola?
 • ¿Iremos de prórroga en prórroga demostrando, una vez más, evidenciando la falta de interés de la Administración hacia este sector, que es un pilar básico de nuestro sistema de dependencia?
 • ¿Se ha tenido en cuenta a la hora de plantear los plazos, la alarma social y el nerviosismo que causan este tipo de medidas?

Desde SOS Racismo exigimos que se actúe con responsabilidad. La Administración, de una vez por todas, debe ofrecer los medios necesarios para asegurar el derecho a la formación y al empleo de las trabajadoras de hogar.

Si la Administración quiere trabajadoras formadas o que acrediten la cualificación suficiente para desempeñar adecuadamente un trabajo tan importante como éste, debe ofrecer los medios adecuados para ello. Porque no partimos de cero, son miles de personas quienes desempeñan esta tarea desde hace años. No vale con poner plazos que no se pueden cumplir. No hay oferta pública de formación  suficiente, la que hay en muchos casos es cara y mala. A ello se suma que a muchas trabajadoras sus empleadores no les dan tiempo libre para acceder a la formación. En muchos casos cuentan con 2 horas libres al día en una jornada de más de 60 horas semanales.

La Administración no parece hacerse cargo de esta realidad. Es por esto que desde SOS Racismo exigimos un cambio radical de actitud y como medida más inmediata pedimos que se amplíe el plazo que vence el próximo 31 de diciembre para todas las personas que trabajan en labores de cuidados de personas con dependencia.

Por último queremos recordar que una política pública que asegure que las personas dependientes tengan unos cuidados de calidad no sólo depende de la formación de las trabajadoras que les atienden, sino también de que éstas realicen su labor libres de abusos y explotación laboral. La administración es garante de los derechos de todos, también de las trabajadoras domésticas, especialmente si son mujeres migrantes.

[/wc_column]

[wc_column size=»one-half» position=»last»]

Urriaren 2tik 20ra bitarte, IVAC-EEI erakundeak (Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutua) epea ireki zuen lan esperientziaren bidez egiaztagiri profesionala lortu nahi duten langileek aurretiko izen-emate eskaera egin zezaten. Deialdi hori urtero egiten da, eta beste hainbat lanbideren artean, bai etxeetan naiz erakundeetan mendeko pertsonak zaintzen aritzen diren langileentzakoere bada. Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak aurtengo deialdian dei egin dio sektorean egiaztagiri profesionalik gabe lanean ari den jende guztiari aurretiko izen-emate eskaera egin dezan.

Prestakuntza epearen  luzapena 2022ra arte

Lan esperientzia frogatzen duten agiriez gain, langile interesdunek “engaiamendu ziurtagiria” deiturikoa sinatu beharko dute, eta egiaztagiria eskatu ezkero konpromisoa hartzen dute 2022. urtera arteko deialdi guztietan eskatzeko, baldin eta ordura arteko eskaera ez bazaie onartu. Hala, egiaztagiri profesionala eskuratzeko epea data horretaraino luzatuko zaie. Hasiera batean epea 2017ko abenduaren 31n amaitzekoa da, baina epea luzatzea IMSERSOk eta Autonomia Elkarteek gaiaren inguruan hitzartutakoaren baitakoa izango da, eta bakarrik eragingo die egiaztagiriaren eskaera datorren ostiraleko amaiera epea baino lehen, urriak 20, egingo dutenei.

Gai honi dagokionez, gauzak berandu eta gaizki egiten ari dira

Eskaerak aurkezteko epea urriaren 2an hasi bazen, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak urriaren 5eko  ostegunarekin bidali zituen gutunak eta hartzaileak hilaren 9an hasi ziren jasotzen; enpresa egiaztagiriak lortzeko epea 8 egun baliodunekora murriztu zen,  urriaren 12ko zubiko jaia tartean.

 • Zeri egotzi dakioke atzerapen justifikaezin hau aspaldi aurreikusitakoa egoera jakinarazteko?
 • Jendeak nola lortuko ditu egun gutxi batzuetan beren lan esperientzia ziurtatzen duten enpresa ziurtagiriak, maiz lanpostu askotan ibiliak direlarik, herri ugaritan, eta egunean 2 ordu libre besterik ez izanda?
 • Zer gertatuko da abenduaren 31 iristen denean, egiaztagiri eskaera aurkeztu ez duen gehiengo horrekin, aukerarik ere izan ez duelako?
 • Zer egin du Administrazioak orain bi urte azken aldikoz luzatutako epeaz geroztik, eska eta eska zebiltzan milaka langileren formakuntza errazteko?
 • Luzapenetik luzapenera ibiliko al gara, Administrazioak berriro ere agerian utziz sektore horrekiko duen interes falta, oinarrizkoa dena gure mendetasun zaintzarako sisteman?
 • Epeak ezartzeko orduan, kontuan hartu al dira halako erabakiek gizartean sortzen duten alarma eta urduritasuna?

SOS Arrazakeriatik arduraz jokatzeko eskatzen diogu Administrazioari. Behingoagatik, behar diren baliabideak eskaini behar ditu etxeko langileen formakuntza eta enplegu eskubidea ziurtatzeko.

Administrazioak langile trebatuak eta prestakuntza nahikoa ziurta dezaketen langileak nahi baditu halako lan garrantzitsua egiteko, baliabide nahikoak eskaini behar ditu. Ez gatoz zerotik; milaka pertsona dabil lan honetan aspalditik. Ez du balio bete ezinezko epeak jartzea. Ez dago formakuntzarako aski eskaintza publiko, eta dagoen horretatik asko txarra eta garestia da. Horri gehitu behar zaio enplegatzaile askok ez dietela denbora librerik ematen haien langileei formakuntzarako. Askotan egunean 2 ordu libre besterik ez dute izaten, astean 60 lanordu eginda.

Administrazioa ez bide da jabetzen egoera honetaz. Horregatik, SOS Arrazakeriatik errotiko aldaketa eskatzen diogu, eta lehentasunez luzatu dezala urriaren 31n amaituko den epea mendeko pertsonekin lanean dabiltzan langileentzako.

Azkenik, gogorarazi nahi dugu mendeko pertsonek kalitatezko zaintzak jaso ahal izatea ziurtatuko duen politika publikoa ez dela soilik oinarritzen lanean ari diren langileen formakuntzaren gainean, ezpada azken hauek gehiegikeria eta lan esplotaziotik libre lan egiteko aukeran. Administrazioak guztion eskubideak bermatu behar ditu, baita etxeko langileenak ere, bereziki emakume etorkinak badira.

[/wc_column]

[/wc_row]


Informazio gehiagorako- Más información:

Gerardo Carrere

SOS Arrazakeria/ SOS Racismo

+(34) 667 617 707

Te puede interesar:

Si has sido víctima, has presenciado un acto racista o estás interesada/o en nuestro trabajo, este es el espacio para que nos cuentes.