Desde 1995, construyendo una sociedad diversa y antirracista

Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Desde 1995, construyendo una sociedad diversa y antirracista

Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

SOS RACISMO GIPUZKOA: Quinta edición IZAN Harrera

(ES-EUS) Bajo el lema “una amistad inesperada”, esta iniciativa pone en contacto a personas voluntarias con personas refugiadas y migrantes para facilitar su proceso de acogida. Ya se han formado 16 parejas.“Ustekabeko adiskidetasuna” lelopean, ekimen honek bertako pertsona boluntarioak errefuxiatuekin eta migratzaileekin harremanetan jartzen ditu, haien harrera-prozesua errazteko. Dagoeneko 16 bikote osatu dira.

La Diputación Foral de Gipuzkoa y SOS Racismo Gipuzkoa han presentado la quinta edición de Izan Harrera. Se trata de un programa de mentoría social que tiene como objetivo conectar a personas y familias migrantes y refugiadas, con personas voluntarias autóctonas. De esta manera se colabora en mejorar y facilitar diversos procesos, como el aprendizaje de los idiomas, la búsqueda de empleo, vivienda, y las relaciones con el entorno. Junto con Ion Gambra, director foral de Derechos Humanos y Cultura Democrática, y Silvana Luciani, miembro de SOS Racismo, han participado Ainhara Muga, Responsable de proyectos de Real Sociedad Fundazioa, como una de las entidades colaboradoras del programa. También han estado presentes Agibail como mentora y Mammadou como mentorado de Izan Harrera, una de las 16 parejas que se formó el año pasado.

Este proyecto involucra a parte del tejido solidario de Gipuzkoa en la acogida e inclusión de personas migrantes y refugiadas. La Diputación Foral de Gipuzkoa y SOS Racismo han vuelto a llamar a la ciudadanía a participar como voluntarios y voluntarias en esta iniciativa, “para ser mentoras y mentores, y así ser parte de una amistad inesperada, de una historia humana de apoyo, solidaridad e inclusión social”, ha subrayado Gambra. “Siempre decimos que Gipuzkoa es un territorio solidario, en gran parte por el tejido social y por los miles de voluntarios y voluntarias que colaboran con diferentes entidades y causas en su día a día”. Además de ello, ha animado a todas aquellas personas que puedan tener en interés en participar a acercarse y preguntar.

Por su parte, Silvana Luciani, ha realizado balance de la pasada edición, calificándola de “exitosa”, tras ampliar la oferta también a la población migrante. Por lo tanto, en 2024, apostamos a seguir creciendo en esta línea. En 2024 apostamos a formar al menos unas 20 parejas y por ello, necesitamos la implicación de la sociedad e invitamos a la ciudadanía a sumarse y realizar una forma de voluntariado que nos enriquece como personas.

También ha señalado que la ampliación del perfil ha supuesto “una ampliación de la relación con nuevas entidades, de tal manera que cada vez hay más oferta de mentoría . Actualmente contamos con la colaboración con ZeharErrefuxiatuak, Caritas, Cruz Roja y Arrats”, ha puntualizado.

A través de las relaciones de mentoría y creación de los vínculos sociales, las personas “deconstruyen prejuicios, estereotipos y falsos rumores” asociados a la diversidad cultural, a la par que conocen las diversas realidades y problemáticas asociadas a las migraciones y el asilo,“ y construyen relaciones interculturales en la comunidad a favor de la inclusión y una convivencia más cohesionada”, ha explicado Luciani.

16 parejas como Mammadou y Agibail

En Izan Harrera, ya se ha formado un grupo de personas voluntarias capacitadas y motivadas que ha llevado a cabo la labor de mentoría a lo largo del 2023. En total se han formado 16 parejas. De los resultados conseguidos se desprende que el bienestar psicosocial de las personas mentoradas ha mejorado tras los meses de la relación de mentoría. Las personas mentoradas, manifiestan sentirse a gusto con su mentor o mentora, con quien pueden hablar de sus expectativas y planes de futuro, construir una historia común en el territorio, sentirme más integrados lo cual mejora su bienestar psicosocial y su autoestima, así como la convivencia en nuestros barrios.

Así, estas personas han ampliado su red y obtenido un mejor conocimiento de los recursos comunitarios, multiplicando sus opciones de inclusión (idioma, búsqueda de trabajo, vivienda, opciones de ocio etc.). A su vez, en la acción voluntaria se ha conseguido fortalecer la participación de la sociedad en la acogida e inclusión de las personas refugiadas o migrantes llegadas al territorio de Gipuzkoa.

El proyecto ha contado y cuenta con un grupo de entidades que colaboran en la facilitación de sus servicios (Festival de Cine de Donostia, KutxaFundazioa, Aquarium, Topic, Real Sociedad Fundazioa, GBC, San Telmo Museoa, la empresa de turismo local Ikusnahi, Fundación Cristina Enea, etc). De la misma manera, un equipo de psicólogas voluntarias asesora a las mentoras en los casos en los que necesiten una orientación en los posibles casos de relaciones más complejas.

Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Gipuzkoako SOS Arrazakeriak Izan Harrera programaren bosgarren edizioa aurkeztu dute gaur goizean prentsaurrekoan. Programa horren helburua da pertsona eta familia migratzaileak eta errefuxiatuak bertako boluntarioekin konektatzea, hainbat prozesu hobetzeko eta errazteko, hala nola hizkuntzak ikastea, enplegua bilatzea, etxebizitza-aukerak eta ingurunearekiko harreman orokorrak. Ion Gambra Giza Eskubideen eta Kultura Demokratikoaren foru zuzendariarekin eta Silvana Luciani SOS Arrazakeriako kidearekin batera, Ainhara Mugak, Real Sociedad Fundazioaren proiektuen arduradunak, parte hartu du, programaren erakunde laguntzaile gisa, eta Abigail Caminosek, mentore gisa, eta Mammadou Cissek, Izan Harrerako mentoratu gisa, iaz sortu zen 16 bikoteetako batek.

Proiektu honek Gipuzkoako ehun solidarioaren zati bat migratzaileen eta errefuxiatuen harreran eta inklusioan inplikatzen du, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eta SOS Arrazakeriak ekimen honetan boluntario gisa parte hartzera deitu dituzte herritarrak, «mentore izateko eta, horrela, ustekabeko adiskidetasun baten parte izateko, babesa, elkartasuna eta gizarteratzea ematen dituen giza historia baten parte», azpimarratu du Gambrak. «Beti esaten dugu Gipuzkoa lurralde solidarioa dela, hein handi batean gizarte-sareagatik eta beren egunerokoan hainbat erakunde eta kausarekin kolaboratzen duten milaka boluntarioengatik». Era berean, parte hartzeko interesa izan dezaketen pertsona guztiak hurbildu eta galdetzera animatu ditu.

Bestalde, Silvana Lucianik iazko edizioaren balantzea egin du, eta «arrakastatsutzat» jo du, eskaintza migratzaileei ere zabaltzea erabaki ondoren. «Beraz, 2024an, ildo horretan hazten jarraitzeko apustua egin dugu. 2024an, gutxienez 20 bikote osatu nahi ditugu, eta, horregatik, gizartearen inplikazioa behar dugu, eta herritarrak gonbidatzen ditugu bat egitera eta pertsona gisa aberasten gaituen boluntariotza modu bat gauzatzera «.

Halaber, adierazi duenez, mentoratuen profila zabaltzeak «erakunde berriekin harremana zabaltzea ekarri du eta, beraz, gero eta mentoretza-eskaintza handiagoa dago behar duten pertsonentzat. Gaur egun Zehar Errefuxiatuak, Caritas, Gurutze Gorria eta Arrats erakundeen laguntza dugu», zehaztu du.

Mentoretza-harremanen eta gizarte-loturen sorreraren bidez, pertsonek kultura-aniztasunari lotutako «aurreiritziak, estereotipoak eta zurrumurru faltsuak deseraikitzen dituzte». Aldi berean, migrazioei eta asiloari lotutako errealitateak eta problematikak ezagutzen dituzte, «eta komunitatean kulturen arteko harremanak eraikitzen dituzte, inklusioaren eta bizikidetza kohesionatuago baten alde», azaldu du Lucianik.

Mammadou eta Abigail bezalako 16 bikote

Izan Harreran, trebatutako eta motibatutako boluntarioen talde bat osatu da, eta mentoretza-lana egin du 2023an. Guztira 16 bikote osatu dira. Lortutako emaitzetatik ondorioztatzen da mentoratutako pertsonen ongizate psikosoziala hobetu egin dela mentoretza-harremanaren hilabeteen ondoren. Pertsona mentoratuek adierazten dute gustura daudela beren mentorearekin, eta haiekin hitz egin dezaketela beren itxaropenez eta etorkizuneko planez, lurraldean historia komun bat eraiki dezaketela, integratuago sentitzen direla, eta horrek haien ongizate psikosoziala eta autoestimua hobetzen dituela.

Horietako batzuek beren sarea zabaldu dute, eta baliabide komunitarioak hobeto ezagutu dituzte. Horrez gain, hainbat eremutan (hizkuntza, lana bilatzeko aukerak, etxebizitza, aisialdirako aukerak, etab.) sartzeko aukerak biderkatu dituzte. Era berean, ekintza boluntarioari dagokionez, Gipuzkoako lurraldera iritsitako errefuxiatuen edo migratzaileen elkartasunean, harreran eta inklusioan gizarteak duen parte-hartzea indartzea lortu da.

Proiektuak bere zerbitzuak errazten laguntzen duen erakunde talde bat izan du eta du (Donostiako Zinemaldia, Kutxa Fundazioa, Aquarium, Topic, Real Sociedad Fundazioa, GBC, San Telmo Museoa, Ikusnahi tokiko turismo enpresa, Cristina Enea Fundazioa, etab.). Era berean, borondatezko psikologoen talde batek mentoreak laguntzen ditu, harreman konplexuagoetan orientazioa behar duten kasuetan.

Te puede interesar:

Si has sido víctima, has presenciado un acto racista o estás interesada/o en nuestro trabajo, este es el espacio para que nos cuentes.