Desde 1995, construyendo una sociedad diversa y antirracista

Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Desde 1995, construyendo una sociedad diversa y antirracista

Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

SOS Racismo Nafarroa: ¡¡NO MÁS «CITAS TRAMPA»!!

(ES/EUS) Desde los colectivos Papeles y Derechos Denontzat, Médicos del Mundo y SOS Racismo Nafarroa queremos denunciar una actuación policial que ocurrió el día 20 de abril en el casco viejo de Iruñea. La persona se encontraba en la calle para realizar sus compras cuando fue parado e identificado por agentes de la Policía Nacional, momento que fue aprovechado por los agentes para amenazar a la persona identificada y entregarle una citación. – Papeles y Derechos Denontzat, Médicos del Mundo, Apoyo Mutuo-Laguntza Elkarri eta SOS Arrazakeria Nafarroa taldeek salatu nahi dugu apirilaren 20an Iruñeko alde zaharrean izan zen polizia-jarduera bat. Pertsona kalean zegoen erosketak egiteko, Polizia Nazionaleko agenteek geldiarazi eta identifikatu zutenean. Poliziak une horretaz baliatu ziren identifikatutako pertsona mehatxatzeko eta zitazio bat emateko.

Se trata de “citas trampa”, que consisten en el reparto de citaciones pensadas para incoar expedientes de expulsión a personas que se encuentran en situación irregular. Se aprovecha cualquier situación (controles por perfil étnico, comparecencia comisaría para interponer denuncia, controles de tráfico y un largo etc.) para hacerles entrega de citaciones para su comparecencia ante el grupo de Extranjería, sin informarles del motivo concreto o informándoles además de que si no comparecen pueden ser sancionadas/os o detenidas/os.

Hace ya 2 años que venimos denunciando estas prácticas. Presentamos una queja al Defensor del Pueblo estatal, tras haber recopilado una serie de casos que recogían esta práctica en muy diversos contextos; no sólo por las graves consecuencias que tienen (sobre todo para las personas en situación administrativa irregular) sino también porque consideramos que se tratan de prácticas ilegítimas, vulneradoras de derechos e irregulares. Citaciones que contenían una amenaza de detención sin haber incoado ningún procedimiento sancionador que avalase esa medida. Amenazas sin valor jurídico, pero con un objetivo claro: el control de la libertad de circulación a través del miedo y la instauración de fronteras invisibles en nuestras ciudades y barrios que atraviesan las vidas de las personas según su origen, condición, racialización y categoría jurídica, algo que no podíamos ni podemos tolerar.

A todo lo anterior, hoy debemos añadir, que llevar a cabo estos controles de identidad, que no dudamos que siguen estando basados en criterios discriminatorios y poner en práctica estas citaciones durante el periodo de alarma, en el actual contexto de confinamiento, con la libertad de circulación restringida y controlada, reviste de especial gravedad y resulta intolerable y perverso.

Por todo ello, hemos decidido interponer una nueva queja ante el Defensor del Pueblo estatal, dando traslado de esta a la Dirección General de Migraciones y Justicia y a la Delegación de Gobierno en Navarra, reclamando lo siguiente:

 • Petición de información al Ministerio de Interior sobre este tipo de prácticas, número de expedientes de expulsión incoados y/o ejecutados en base a este método, así como el archivo de los mismos.
 • Informe sobre la legalidad de estas actuaciones, detallando la normativa en la que se basa, y petición de responsabilidades en el caso de que resulten contrarias a derecho y constituyan vulneraciones de derechos.
 • El cese de los controles de identidad basados en el perfil étnico.
 • El cese de este tipo de citaciones.
 • La no colaboración de los cuerpos policiales dependientes de las entidades locales y del Gobierno de Navarra en este tipo de prácticas, así como el establecimiento de medidas para evitar que se lleven a cabo identificaciones y controles de identidad por perfil étnico.

Zitazio hauek, “Tranpa hitzorduak” moduan ezagutzen ditugunak, egoera irregularrean dauden pertsonak kanporatzeko espedienteak irekitzeko pentsatuta daude. Edozein egoera aprobetxatzen da (identitate-kontrolak profil etnikoaren arabera, pertsona polizia-bulegoetan agertzea salaketa jartzeko, trafiko-kontrolak eta beste hainbat testuinguru) data jakin batean agertzeko zitazioak emateko, arrazoi zehatzaren berri eman gabe edo, batzuetan, engainatuz, eta, gainera, agertzen ez badira, zigortuak edo atxilotuak izan daitezkeela jakinarazten zaie.

Bi urte daramatzagu mota honetako zitazioak salatzen, eta, bere garaian, kexa bat bidali genion Estatuko Arartekoari, egoera irregularrean zeuden atzerritarrei eragiten zieten kasu batzuk bildu ondoren, oso testuinguru desberdinetan, ondorio larriak zituztelako, batez ere egoera administratibo irregularrean zeuden atzerritarrentzat; eta uste genuelako legez kanpoko eta eskubideak urratzeaz gain, praktika hau irregularra zela, zitazioek atxilotzeko arriskua baitzuten, askatasunaz gabetzeko neurri hori bermatzen zuen prozedura penal edo administratiborik ireki gabe. Balio juridikorik gabeko mehatxuak, baina helburu argi batekin: beldurraren bidez zirkulazio-askatasuna kontrolatzea eta praktikan muga ikusezinak ezartzea gure hirietan eta auzoetan, pertsonen bizitza jatorri, baldintza, arrazalizazio eta kategoria juridikoaren arabera zeharkatzen dutenak, eta hori ezin genuen eta ezin dugu onartu.

Aurreko guztiari, gaur egun, nortasun-kontrol horiek egitea (ez dugu zalantzarik irizpide diskriminatzaileetan oinarritzen direnik) eta zitazio horiek praktikan jartzea alarma-aldian, egungo konfinamendu-testuinguruan, zirkulazio mugatu eta kontrolatuko askatasunarekin, larritasun berezikoa dela eta onartezina eta maltzurra dela gehitu behar diogu.

Horregatik guztiagatik, Estatuko Arartekoari beste kexa bat aurkeztea erabaki dugu, eta Migrazioen eta Justiziaren Zuzendaritza Nagusiari eta Gobernuak Nafarroan duen Ordezkaritzari jakinaraztea, honako hau eskatuz:

 • Aipatzen dugun zitazioa eta orain arte egin diren guztiak deuseztatzea.
 • Barne Ministerioari informazioa eskatzea praktika horiei buruz, metodo honen arabera irekitako eta/edo gauzatutako kanporatze-espedienteen kopuruari buruz, eta horiek artxibatzea.
 • Jarduketa horien legezkotasunari buruzko txostena, zein arautegitan oinarritzen den zehaztuz, eta erantzukizunen eskaera, zuzenbidearen kontrakoak badira eta eskubideak urratzen badira.
 • Profil etnikoan oinarritutako nortasun-kontrolak bertan behera uztea.
 • Horrelako zitazioak bertan behera uztea.
 • Toki entitateen eta Nafarroako Gobernuaren menpeko polizia kidegoek horrelako praktiketan laguntzarik ez ematea, eta identifikazio eta nortasun kontrolak profil etnikoaren arabera egitea saihesteko neurriak ezartzea.

Te puede interesar:

Si has sido víctima, has presenciado un acto racista o estás interesada/o en nuestro trabajo, este es el espacio para que nos cuentes.