Desde 1995, construyendo una sociedad diversa y antirracista

Desde 1995, construyendo una sociedad diversa y antirracista

Islamofobia eta generoa: emakumeak, feminismoak, erakundeak eta diskurtsoak sexismoaren eta arrazakeriaren aurrean – Mulleres, feminismos, institucións e discursos fronte ao racismo e sexismo

(EUS – GAL) Islamofobiaren Aurkako Herritar Plataformak 2016ko txostenean salatu du ezen pertsona musulmanen (edo halakotzat identifikatuak direnen) aurkako gertaerak  Espainiar Estatuan %106,12 gehitu direla, 573 izateraino, haietarik %14,14 emakumeen aurka. – A Plataforma Cidadá contra a Islamofobia, denunciou no seu Informe de 2016 que os incidentes contra as persoas musulmás (ou quen é identificadas como tal) no estado español aumentaron un 106,12%, rexistrándose 573 incidentes, dos cales, o 14,14% foron contra mulleres.

[wc_row]

[wc_column size=»one-half» position=»first»]

Giza Eskubideen Europako Agentziak (FRA) jasota du 2017ko irailean aurkezturiko “Musulmanak EBn” (1) txostenean ezen lan bila dabiltzan pertsona musulmanen %31 disrkiminatua izan dela azken 5 urteotan, eta %42k kontrolak jasan dituela gutxiengo etniko bateko edo etorkin jatorrikoa izateagatik.

Valentziako Islamiar Kulturetxeko lehendakari Amparo Sanchezek,  2016an Estatuan izandako emakumeen aurkako 81 eta haurren aurkako 23 eraso islamofoboren berri ematen zuen. Txostenek alerta jo dute: “Gorrotoa eta indarkeria areagotu egin dira genero islamofobian ere, emakume musulmanen aurkako eraso larriak barne (SOS Arrazakeria, 2017;190)”.

Halako gertaerek, eguneroko diskriminazio maiz normalizatu eta ikusezinetik erasorik gordinenera artekoek, bultzatu dute SOS Arrazakeriaren Federazioa hainbat ekintza egitera erasoak jasaten dituen kolektiboari partehartze gune normalizatuak eskaintzeko, desberdintasunak ikusarazteko eta arrazakeria berdin apal zein bortitzari aurre egiteko estrategiak bilatzeko.

Bide horretan, SOS Arrazakeria Federazioak 2017an zehar Emakumeak eta Islamofobia egitasmoa garatu du. Gipuzkoako lurralde historikoan Gipuzkoako SOS Arrazakeriak landu du, eta Galiziako SOS Arrazakeriak Pontevedran eta A Coruñan. Egintzek bi ardatz desberdindu eta elkarri lotutakoak izan dituzte, biak ere argitalpen honetan jasoak. Lehen aldian emakume musulman taldeekin tailerrak antolatu dira, haien partehartzea eta ahalduntzea indartzeko diskriminazio ugari eta intersekzionalen aurrean. Esan ere gune horietara emakume ez musulmanak gonbidatuak izan zirela, partehartzea, elkarren ezagutza eta onarpena indartzeko. Argitalpen honek jasotzen du Euskadin egindako tailerretako esperientzia.

Bigarren aldian “Islamofobiaz eta generoaz topaketak” antolatu ziren Donostian; bertan eztabaidatu zen genero islamofobiaren aurka borroka egitean sortzen edo garatzen diren hainbat alderdiz. Topaketak eremu izan ziren emakume erasandakoentzat, politika publikoak ezartzen dituzten eragileentzat, arrazakeriaren aurkako borrokan interesatutako gizarte erakunde eta norbanakoentzat.

Argitalpenak hainbat gomendio zehatz jasotzen ditu, balizko estrategia gisa erabili daitezkeenak diskriminazio horiek borrokatzeko.

 

[/wc_column]

[wc_column size=»one-half» position=»last»]

A Axencia  Europea  de Dereitos Fundamentais ( FRA) recolle no seu informe “Musulmáns na UE” presentado en setembro de 2017, que o 31% das persoas musulmás que buscan traballo foron discriminadas durante os últimos 5 anos, o 42 % sometidas a controis pola súa pertenza a unha minoría étnica ou a súa orixe inmigrante.

Amparo Sánchez, presidenta do Centro Cultural Islámico de Valencia refería 81 agresións islamófobas contra mulleres e 23 contra nenos ou nenas no estado en 2016. Os informes alertan de que «Este incremento de odio e violencia tamén se produciu na islamofobia de xénero con graves agresións a mulleres musulmás (SOS Racismo, 2017:190).

Son eses actos que van desde as discriminacións cotiás, a miúdo normalizadas e invisibles, ata as agresións máis violentas, os que levou á Federación de SOS Racismo a implementar unhas accións que se centraron en abrir espazos de participación normalizada do colectivo concernido, visibilización de desigualdades e procura de estratexias de afrontamento contra este racismo, tanto de baixa como de alta intensidade.

Para iso, durante o ano 2017 a Federación de SOS Racismo realizou o proxecto de Mulleres e islamofobia. O mesmo foi executado por SOS Racismo Gipuzkoa nese territorio histórico e por SOS Racismo Galicia en Pontevedra e A Coruña. As accións tiveron dous eixos diferenciados e interrelacionados que recolle esta publicación. Nunha primeira fase, organizáronse obradoiros con grupos de mulleres musulmás para facilitar a súa participación e empoderamento ante as discriminacións múltiples e interseccionais. Engadir que a estes espazos tamén foron convidadas e acudiron mulleres non musulmás, co fin de reforzar a participación, o coñecemento e o recoñecemento mutuos.

Nunha segunda fase, celebráronse os “Encontros sobre islamofobia e xénero” en Donosti, onde se debateu sobre os distintos aspectos que inflúen á hora de xerar ou loitar contra a islamofobia de xénero. Os Encontros foron espazo para as propias mulleres concernidas, axentes que implementan políticas públicas, organizacións sociais e persoas a título individual interesadas na loita antirracista.

Finalmente, a publicación recolle unha serie de recomendacións concretas como posibles estratexias para loitar contra estas discriminacións

[/wc_column]

[/wc_row]


[wc_row]

[wc_column size=»one-third» position=»first»]

ESPAÑOL

[/wc_column]

[wc_column size=»one-third»]

EUSKERA

[/wc_column]

[wc_column size=»one-third» position=»last»]

GALEGO

[/wc_column]

[/wc_row]

 

 

Te puede interesar:

Si has sido víctima, has presenciado un acto racista o estás interesada/o en nuestro trabajo, este es el espacio para que nos cuentes.

Estamos mejorando nuestra web

Si aprecias restos de código por allí y por allá, páginas sin terminar o imágenes que han desaparecido, no hay de qué preocuparse.

Estamos realizando labores de mejora y mantenimiento en nuestra web, que estarán terminadas en pocos días.

Por favor, ten paciencia y vuelve pronto si no has podido encontrar lo que buscabas.

Gracias del equipo de SOS Racismo