Desde 1995, construyendo una sociedad diversa y antirracista

Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Desde 1995, construyendo una sociedad diversa y antirracista

Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

SOS Racismo Bizkaia: Manifiesto 21 marzo “Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia”

(ES/EUS) Este 21 de marzo nos convocamos para denunciar todo trato desigual por razón de origen, fenotipo y etnia. – Martxoaren 21 honetan deialdia egiten dugu, jatorriagatik, fenotipoagatik eta etniagatik ematen diren tratu desberdinak salatzeko.

No es un caso aislado, es racismo institucionalizado es el lema de este año, en el que visibilizamos y rechazamos la discriminación, el racismo y la xenofobia que oprime a las personas y comunidades racializadas, migrantes y gitanas en el mundo, pero también en Bizkaia, en Euskal Herria y en el Estado Español. Venimos de diferentes realidades, somos muchas y diversas, no hablamos las mismas lenguas; sin embargo, nos enfrentamos al mismo sistema que invisibiliza nuestras vidas con leyes que perpetúan el odio, la vulnerabilidad y la desigualdad social en nuestras comunidades.

Nuestros derechos se vulneran cuando nos ponen trabas en el acceso a la viviendas, a la sanidad, en el acceso a trabajos y salarios justos e igualdad en nuestros procesos de regularización. No son cosas que pasan, es racismo institucional. Es el trato diferenciado que se ejerce sistemáticamente sobre las personas racializadas, gitanas y migradas. La invisibilización de nuestras vidas supone, no solo que vivamos con menos oportunidades que el resto de la población, sino que vivamos en una sociedad donde cada vez hay más disparidad entre las personas que la conformamos.

En el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania estamos siendo testigos lo arraigado que está el racismo en el siglo XXI. Los medios de comunicación documentan, y refuerzan, la percepción de qué víctimas de guerra importan y merecen refugio. En los telediarios escuchamos frases como: “podrían ser nuestros vecinos”, “Ucrania es una país relativamente civilizado, no es Irak ni Afganistán”, queda evidenciado que para los estados europeos las vidas de las personas blancas, con ojos azules, cristianas y “civilizadas” son las que merecen ser protegidas.

Los conflictos bélicos solo aumentan la disparidad que ya existe, donde la categoría humana nunca nos ha incluido. No hay refugiados de primera y segunda categoría. Todas las personas son seres humanos con derechos, vengan de donde vengan, por las razones que sean. Exigimos solidaridad con todos los pueblos que estén huyendo de una guerra, el hambre o la discriminación.

Hoy alzamos la voz para decir que este trato diferenciado no es un caso aislado, es racismo institucional. El mismo racismo que se expresa en sus diferentes formas, que nos afecta de distintas formas y que no nos cansaremos de denunciar. Como no nos cansaremos de denunciar que la ley de extranjería nos priva de derechos, nos invisibiliza por años y nos pone trabas casi inalcanzables para poder optar a una vida digna.

Unimos nuestras voces para denunciar y reconocer que el racismo institucional -y el silencio institucional- se materializa todos los días en nuestras vidas:

 • se materializa en la falta de una política migratoria solidaria. Siguen teniendo lugar las devoluciones en caliente, las miles de muertes de personas en el mar y las violaciones de derechos humanos con total impunidad en las fronteras;
 • se materializa en los discursos de políticos racistas y xenófobos que legitiman el rechazo a las personas racializadas y/o migrantes, provocando aún más odio y miedo en la sociedad;
 • se materializa en la falta de derechos y explotación que sufren las mujeres racializadas y migradas en el ámbito de los cuidados, que además se suma al peso del patriarcado de una sociedad machista;
 • se materializa en la falta de trabajo y en la precariedad laboral de la que la sociedad se beneficia y que no permite que las personas racializadas y migradas opten a retiros dignos.
 • se materializa cuando el Ayuntamiento de Bilbao pone vallas en lugar de realizar una acogida digna y promover el derecho a la vivienda; y cuando, no conforme con esto, desaloja de la calle a personas que ya están despojadas de derechos; vulnerándolas y discriminándolas aún más por no tener un lugar donde vivir;
 • se materializa en el trato durante los servicios de asistencia sanitaria y sociales, donde no solo muchas veces ocurre un trato diferenciado hacia las personas racializadas, sino que no se tienen en cuenta los enormes retos y obstáculos que enfrentan las personas migradas a la hora de acceder a un servicio tan fundamental como es el derecho a la salud, el bienestar físico y emocional;
 • se materializa en los numerosos casos de brutalidad policial hacia las personas inmigrantes y racializadas, actos que legitiman y alimentan el estigma social de criminalidad, provocando graves daños emocionales y físicos. Decimos alto y claro: no más impunidad al abuso policial.

Hoy marchamos contra el abuso y explotación de las personas migradas y racializadas, y por todas las vidas perdidas en las manos del racismo institucional.

Ez da kasu isolatua, arrazakeria instituzionalizatua da. Hauxe da aurtengo leloa, eta lelo horretan diskriminazioa, arrazakeria eta xenofobia ikusarazten eta uko egiten ditugu, munduko pertsona razializatuak, migratzaileak eta ijitoak zapaltzen baititu Bizkaian, Euskal Herrian eta Estatu Espainolean ere. Errealitate desberdinetatik gatoz, asko eta askotarikoak gara, ez ditugu hizkuntza berak hitz egiten; hala ere, gure bizitzak ikusezin bihurtzen dituen sistema berari egiten diogu aurre, gure komunitateetako gorrotoa, ahultasuna eta desberdintasun soziala iraunarazten duten legeekin.

Gure eskubideak urratu egiten dira etxebizitza duinak, osasun-zerbitzuak, bidezko lan eta soldatak eta berdintasuna lortzeko oztopoak jartzen dizkigutenean erregularizazio-prozesuetan. Ez dira gertatzen diren gauzak, arrazismo instituzionala baizik. Pertsona arrazializatuei, ijitoei eta migratuei sistematikoki ematen zaien tratu bereizia da. Gure bizitzak ikusezin bihurtzeak esan nahi du, ez soilik gainerako herritarrek baino aukera gutxiagorekin bizi garela, baizik eta osatzen dugun pertsonen artean gero eta desberdintasun handiagoak dauden gizarte batean bizi garela.

Errusia eta Ukrainaren arteko gerraren testuinguruan, XXI. mendean arrazakeria zein errotuta dagoen ikusten ari gara. Komunikabideek dokumentatu eta indartu egiten dute gerrako zein biktimek garrantzia eta babesa merezi duten. Telediarioetan honelako esaldiak entzuten ditugu: «Gure bizilagunak izan litezke», «Ukraina herrialde zibilizatu samarra da, ez da Irak, ezta Afganistan ere», agerian geratzen da Europako estatuentzat begi urdinak dituzten, kristauak eta zibilizatuak diren pertsona zurien bizitzak direla babestuak izatea merezi dutenak.

Gerra-gatazkek gure herrialdeetan dagoen desberdintasuna baino ez dute areagotzen, giza kategoriak ez baikaitu inoiz sartu. Ez dago lehen eta bigarren mailako errefuxiaturik. Errefuxiatu guztiak eskubideak dituzten gizakiak dira, edonondik, edozein arrazoirengatik datozela ere. Gerratik, gosetik edo diskriminaziotik ihesi doazen herri guztiei elkartasuna eskatzen diegu.

Gaur ahotsa altxatzen dugu esateko tratu bereizi hori ez dela kasu isolatu bat, arrazismo instituzionala baizik. Arrazakeria bera, bere forma ezberdinetan adierazten dena, hainbat modutan eragiten diguna eta salatzeaz nekatuko ez garena. Ez gara nekatuko ere atzerritarrei buruzko legeak eskubideak kentzen dizkigula, urteetan ikusezin bihurtzen gaituela eta bizitza duina izateko oztopo ia eskuraezinak jartzen dizkigula salatzeaz.

Gure ahotsak batzen ditugu arrazismo instituzionala -eta erakundeen isiltasuna- egunero gure bizitzetan gauzatzen dela salatzeko eta aitortzeko:

 • Migrazio-politika solidariorik ez izatean gauzatzen da. Beroan egindako itzulketak, itsasoan hildako milaka pertsonak eta mugetan zigorgabetasun osoz egindako giza eskubideen urraketak izaten jarraitzen dute;
 • Politikari arrazista eta xenofoboen diskurtsoetan gauzatzen da, pertsona arrazializatuak eta/edo migratzaileak gaitzestea legitimatzen duten diskurtsoetan, gizartean are gorroto eta beldur handiagoa eraginez;
 • Zaintzaren esparruan emakume arrazializatuek eta migratuek pairatzen duten eskubide- eta esplotazio-gabezian gauzatzen da, eta, gainera, gizarte matxista baten patriarkatuaren pisuari gehitzen zaio;
 • Lan gabezian eta lan-prekarietatean gauzatzen da, gizarteak onura ateratzen dienean eta pertsona arrazializatuei eta migratuei erretiro duinak hartzeko aukerarik ematen ez dienean.
 • Bilboko Udalak hesiak jartzen dituenean gauzatzen da, harrera duina egin eta etxebizitzarako eskubidea sustatu beharrean; eta dagoeneko eskubiderik gabe dauden pertsonak kaletik ateratzen dituenean; are gehiago urratuz eta diskriminatuz, bizitzeko tokirik ez dutelako;
 • Osasun-laguntzako eta gizarte-laguntzako zerbitzuetan ematen den tratuan gauzatzen da, non, askotan, pertsona arrazializatuei tratu desberdina emateaz gain, ez diren kontuan hartzen pertsona migratuek osasun-eskubidea, ongizate fisikoa eta emozionala bezalako funtsezko zerbitzua eskuratzeko orduan dituzten erronka eta oztopo izugarriak;
 • Poliziak etorkinekiko eta arrazializatuekiko duen basakeria kasu ugarietan gauzatzen da; ekintza horiek kriminalitatearen estigma soziala legitimatzen eta elikatzen dute, eta kalte emozional eta fisiko larriak eragiten dituzte. Argi eta garbi diogu: Poliziaren gehiegikeriarekiko zigorgabetasun gehiagorik ez.

Gaur egun, pertsona migratuen eta arrazializatuen abusuaren eta esplotazioaren aurka martxa egiten dugu, eta arrazakeria instituzionalaren eskuetan galdutako bizitza guztien aurka.

Te puede interesar:

Si has sido víctima, has presenciado un acto racista o estás interesada/o en nuestro trabajo, este es el espacio para que nos cuentes.